efbeast.dk

Om EfBeast

 • EfBeast blev dannet i efteråret 2003 af EfB-fans bosiddende i København og på Sjælland.

 • EfBeast er for alle, hvis hjerte banker for Esbjerg fB.

 • EfBeast fungerer som en uformel fanfraktion, uden krav om egentligt medlemsskab af noget som helst.

Formålet er at mødes til alle Esbjerg fB's udekampe på Sjælland (og måske endda også kampe andre steder end på Sjælland), for derigennem at være med til at skabe en festligere ramme primært omkring udekampene, så EfB kan opleve den fornødne støtte både på hjemme- og udebane.

Formålet kan endvidere være at mødes til andre aktiviteter og pleje socialt samvær under hyggelige former.

Du kan tilkendegive din interesse ved at kontakte os. Har du spørgsmål eller kommentarer er du også velkommen til at kontakte os.